Slipstream (2007) by Anthony Hopkins starring Anthony Hopkins, Stella Arroyave, Christian Slater