Hokkaido Gals Are Super Adorable! (2024-) starring Reina Ueda, Nobunaga Shimazaki, Ayane Sakura