Yi ban hai shui, yi ban huo yan (2008) by Fendou Liu starring Fan Liao, Monica Siu-Kei Mok, Yitian Hai