Funshutsu kigan - 15-sai no baishunfu (1971) by Masao Adachi, Haruhiko Arai starring Aki Sasaki, Hiroshi Saitô, Makiko Kim